artykuł

Norwid, Baczyński, Lem, Różewicz patronami roku 2021 | Patronów wskazał Sejm

Cyprian Kamil Norwid, Krzysztof Kamil Baczyński, Stanisław Lem oraz Tadeusz Różewicz to literaccy patroni roku 2021 – ogłosił Sejm.

W 2021 roku przypada 100. rocznica urodzin Stanisława Lema, „najwybitniejszego przedstawiciela polskiej fantastyki i jednego z najpoczytniejszych pisarzy science-fiction na świecie” – jak napisano na stronach sejmowych. Tekst uchwały Sejmu, uzasadniającej wybór Lema jako patrona roku 2021, głosi, że autor „Solaris”, „Cyberiady” czy „Szpitala przemienienia” „w swoich rozważaniach nad kondycją współczesnego człowieka, skutkami postępu technicznego i cywilizacyjnego dostrzegał wiele zagadnień fundamentalnych dla kultury i myśli współczesnej. Przestrzegał przed negatywnymi skutkami technicznego rozwoju cywilizacji, a jego prace teoretyczne i prognozy futurologiczne mają znaczący wpływ na definiowanie miejsca ludzkości we wszechświecie i prognozowanie jej losu”.

Także 100. rocznica urodzin jest powodem powołania na patronów roku Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i Tadeusza Różewicza. Baczyński był jednym z najwybitniejszych przedstawicieli poetów pokolenia Kolumbów. Sejm uhonorował go „W uznaniu zasług (…) dla polskiej sztuki, dla polskiej niepodległości i polskiej kultury (…)”.

Różewicz, wybitny polski poeta, dramaturg, prozaik i scenarzysta, został z kolei uhonorowany za to, że „filozoficzna i egzystencjalna głębia obecna w twórczości Różewicza ma charakter uniwersalny, dzięki czemu nie tylko trafia do odbiorców z całego świata, ale jeszcze długo będzie oddziaływać na współczesną literaturę polską” – napisano w dokumencie.

W przyszłym roku przypada też 200. rocznica urodzin Cypriana Kamila Norwida, wybitnego poety i dramatopisarza. „Twórczy wkład Norwida w nowoczesną polską literaturę, a szerzej w polską kulturę, jest ogromny, na wielu polach decydujący” – czytamy na stronie Sejmu.

Poza literaturą patronem będzie też kardynał Stefan Wyszyński, świętować będziemy też 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

%d bloggers like this: