In Memoriam

Nie żyje Adam Zagajewski | Wybitny poeta i eseista miał 75 lat

Nie żyje Adam Zagajewski. Wybitny poeta i eseista zmarł w wieku 75 lat, w Światowym Dniu Poezji.

Ada Zagajewski, fot. Frankie Fouganthin/Wikipedia

Był przedstawicielem pokolenia Nowej Fali, sygnatariuszem Listu 59, co spowodowało objęcie go zakazem druku. W latach 1982-2002 przebywał na emigracji we Francji. Od 1983 roku był redaktorem „Zeszytów Literackich”.

Tworzył niemal wyłącznie wiersze białe i wolne. Przy tym definiował poezję jako sztukę przetwarzania i układania wyrażeń myślowych. Uważał, że nie kształtowanie języka, ale sens jest najważniejszą cechą poezji. Bardzo ważną rolę odgrywa tajemnica wpisana w przeżywanie współczesności.

Za swoją twórczość otrzymał m.in. Nagrodę Fundacji im. Kościelskich, Międzynarodowa Nagrodę Neustadt w dziedzinie literatury, Nagrodę Księżnej Asturii, był kilkukrotnie nominowany do nagrody Nike.

Zmarł 21 marca 2021 w Światowym Dniu Poezji.

%d bloggers like this: