artykuł

Wisława Szymborska na okolicznościowym znaczku | W 100-lecie urodzin poetki

Laureatka Literackiej Nagrody Nobla Wisława Szymborska znalazła się na okolicznościowym znaczku Poczty Polskiej, wyemitowanym w 100-lecie urodzin poetki.

fot. Poczta Polska

Wartość znaczka, wprowadzonego do obiegu 7 lipca 2023 roku, wynosi 3,90 zł. Na znaczku przedstawiono fotografię portretową Wisławy Szymborskiej – urodzonej  w 1923 roku poetki, eseistki, felietonistki, laureatki Nagrody Nobla w dziedzinie literatury w 1996 roku. Emisja powstała przy współpracy z Fundacją Wisławy Szymborskiej.

Jak informuje Poczta Polska, znaczek wydrukowano techniką offsetową, na papierze fluorescencyjnym, w formacie 31,25mm x 39,5 mm, w nakładzie 144 tys. sztuk. Arkusz zawiera 12 znaczków w układzie tete-beche.

Fot. Poczta Polska

Wydana została też koperta FDC, na której znajduje się rękopis jednego z najbardziej znanych i reprezentatywnych wierszy autorki ― „Radość pisania”. To arcydzieło stanowi wyjątkową część jej twórczości.

Do­kąd bie­gnie ta na­pi­sa­na sar­na przez na­pi­sa­ny las?
Czy z na­pi­sa­nej wody pić,
któ­ra jej pysz­czek od­bi­je jak kal­ka?
Dla­cze­go łeb pod­no­si, czy coś sły­szy?
Na po­ży­czo­nych z praw­dy czte­rech nóż­kach wspar­ta
spod mo­ich pal­ców uchem strzy­że.
Ci­sza - ten wy­raz tez sze­le­ści po pa­pie­rze i roz­gar­nia
spo­wo­do­wa­ne słowem "las" ga­łę­zie.

Nad bia­łą kart­ką cza­ją się do sko­ku
li­te­ry, któ­re mogą uło­żyć się źle,
zda­nia osa­cza­ją­ce,
przed któ­ry­mi nie bę­dzie ra­tun­ku.

Jest w kro­pli atra­men­tu spo­ry za­pas
my­śli­wych z przy­mru­żo­nym okiem,
go­to­wych zbiec po stro­mym pió­rze w dół,
oto­czyc sar­nę, zło­żyć się do strza­łu.

Za­po­mi­na­ją, że tu nie jest ży­cie.
Inne, czar­no na bia­łym, pa­nu­ją tu pra­wa.
Oka­mgnie­nie trwać bę­dzie tak dłu­go, jak ze­chce,
po­zwo­li się po­dzie­lić na małe wiecz­no­ści
peł­ne wstrzy­ma­nych w lo­cie kul.
Na za­wsze, jeśli każę, nic się tu nie sta­nie.
Bez mo­jej woli na­wet liść nie spad­nie
ani źdźbło się nie ugnie pod krop­ką ko­pyt­ka.

Jest więc taki świat,
nad którym los spra­wu­je nie­za­leż­ny?
Czas, który wią­że łań­cu­cha­mi zna­ków?
Ist­nie­nie na mój roz­kaz nie­ustan­ne?

Ra­dość pi­sa­nia.
Moż­ność utrwa­la­nia.
Ze­msta ręki śmier­tel­nej.

[Wisława Szymborska, Radość pisania]
Fot. Poczta Polska

Autorem projektu jest Roch Stefaniak

Ze względu na duże zainteresowanie Poczta ograniczyła możliwość zakupu do 5 szt. arkusika lub 60 znaczków dla jednego klienta sklepu internetowego.

Przeczytaj także:

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

%d bloggers like this: