książki

Architekt monumentalny | Agustín Ferrer Casas, Mies

Czy można historię życia wielkiego wizjonera przedstawić na kilkuset barwnych planszach? Takiego zadania, zadania opowiedzenia historii życia i dokonań Ludwiga Miesa van der Rohe podjął się Agustín Ferrer Casas i owocem tego jest powieść graficzna „Mies. Skomplikowane życie architekta minimalisty” – pisze Jakub Hinc.

Powieść graficzna rządzi się swoimi prawami. Tu, inaczej niż w prozie, czytelnik nie musi sobie wszystkiego wyobrazić. Ma to pewną przewagę, gdy bohaterem takiej powieści w obrazkach jest człowiek z krwi i kości, człowiek żyjący w konkretnym miejscu i czasie, a tym bardziej człowiek, którego niezwykłe dokonania związane były z tym, co czasem lepiej pokazać niż opisać – z architekturą. Tak powieść graficzna wymyka się prostej definicji komiksu, nawet jeśli niezaprzeczalnie pozostaje z nim związana formą.

„Mies” to kolejna, po powieści graficznej poświęconej życiu i twórczości Roberta Mosesa autorstwa Pierre’a Christina i Oliviera Baleza, biograficzna pozycja przedstawiająca najważniejsze etapy życia i dokonania zawodowe kogoś, kto miał istotny wpływ na rozwój architektury w XX wieku. Mówimy bowiem o biografii  Ludwiga Miesa van der Rohe, pozwalającej poznać świat wielkiego wizjonera architektury, kogoś, kto wychodząc od Bauhausu stał się jednym z najsłynniejszych przedstawicieli monumentalizmu i brutalizmu. Kogoś, kto ma na swoim koncie takie dzieła jak Seagram Building w Chicago (wspólnie z Philipem Johnsonem) czy budynek Muzeum XX wieku (obecnie Neue Nationalgalerie) w Berlinie, albo pawilon niemiecki zbudowany na wystawę międzynarodową w Barcelonie w 1929 roku, zrekonstruowany w 1986, a w mniejszej skali dom Tugendhatów, dom Resorów czy dom pani Farnsworth w Plano.

Ale książka Ferrery Casasa to nie tylko, a może nawet w najmniejszym stopniu, wyliczanka słynnych budowli. To przede wszystkim próba przybliżenia nam osoby słynnego architekta. Jego życia – tego prywatnego, rodzinnego i intymnego, jak i zawodowego, z istotnym wątkiem trwającej przez całe lata rywalizacji z innym słynnym przedstawicielem Bauhausu, Walterem Gropiusem.

Poznajemy więc kulisy tego sporu tytanów architektury, ale autor nie pomija też choćby co najmniej dwuznacznych elementów biografii architekta, w tym i tego związanego z brunatną ingerencją SA w Dessau i zamknięciem szkoły Bauhausu, które przypadło akurat w tym czasie, gdy kierował nią Mies van der Rohe.

Przeczytaj także:

Powieść graficzna Casasa sprawia więc, że  za jednym otwarciem okładek możemy obejrzeć i znakomite projekty architektoniczne, i poznać – nierzadko pikantne – kulisy ich powstania. W prostej formule powieści obrazkowej zamknięta zostaje opowieść, dzięki której czytelnik, na co dzień nie żyjący w świecie wielkich projektów budowlanych realizowanych w skali makro i mikro, ma rzadką okazję nie tylko poznać formę i kształt budynków i budowli, które wpłynęły na kierunki światowej architektury, ale też poznać życie prywatne tych, którzy te dzieła tworzyli. I odmiennie niż choćby w czasach wielkich, bezimiennych zazwyczaj budowniczych katedr, mamy okazję poznać wizjonera, jednego z tych, którzy zainspirowali budowniczych sięgających nieba drapaczy chmur.

Agustín Ferrer Casas, Mies. Skomplikowane życie architekta minimalisty (Mies)
Przełożyła: Agata Ostrowska
Fundacja Centrum Architektury, Warszawa, 2021
ISBN: 9788396176448

Can the story of a great visionary’s life be presented on several hundred colorful charts? This task, the task of telling the life story and achievements of Ludwig Mies van der Rohe was undertaken by Agustín Ferrer Casas and the fruit of this is the graphic novel „Mies”, writes Jakub Hinc.

%d bloggers like this: