artykuł

Ilu z nas czytało książki w 2017? | Najnowsze badanie Biblioteki Narodowej

Co najmniej jedną książkę w ciągu 2017 roku przeczytało 38 proc. Polaków – wynika z najnowszych badań Biblioteki Narodowej. Oznacza to, że po wyraźnych spadkach w latach 2004–2008 poziom czytelnictwa w Polsce ustabilizował się. Pełny raport ukaże się w maju.

Na badania można spojrzeć z dwóch stron – z jednej odsetek Polaków, którzy w ciągu roku przeczytali przynajmniej jedną książkę ustabilizował się (wzrost o 1 p.p.), z drugiej – wciąż ponad 60 proc. badanych nie czyta. Warto przypomnieć, że zeszłoroczny wynik był najniższy w historii badań BN – o ile w 2000 roku przeczytanie jednej książki deklarowało 54 proc. z badanych, w 2004 – aż 58, ale już 2008 odsetek spadł do 38 proc.

Podobnie wygląda to w przypadku osób, które przeczytały siedem książek, lub więcej. W 2017 roku było to 9 proc. badanych, co oznacza spadek o 1 p.p., ale wzrost w stosunku do roku 2015, gdy odsetek ten wynosił 8 proc. Dla porównania – w roku 2000 było to aż 24 proc.

Źródło: prezentacja Biblioteki Narodowej

Jak pisze w komunikacie Biblioteka Narodowa, analiza wykazała dobitnie, że osoby z domów, gdzie czytają wszyscy pozostali, same także czytają książki (aż 82 proc.), w przeciwieństwie do domów, w których się nie czyta (tu tylko 13 proc. deklarowało czytanie). Jeszcze wyraźniej widać tę zależność w pytaniu o znajomych i przyjaciół: w nieczytającym kręgu towarzyskim znajdziemy zaledwie 5 proc. czytelników.

Przeczytaj także:

Wciąż 63 proc. z nas w ogóle nie czyta książek | Raport BN z (nie)czytelnictwa 2016

O badaniu

Badanie zrealizowano na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie 3185 respondentów w wieku co najmniej 15 lat oraz na próbie celowej 323 nauczycieli polonistów uczących w szkołach ponadgimnazjalnych. Wywiady przeprowadzono metodą CAPI (Computer Assisted Personal Interview – wspomaganego komputerowo wywiadu kwestionariuszowego) w domach respondentów, a na próbie celowej nauczycieli – metodą CAPI w miejscu pracy badanych lub metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview), za pomocą tego samego kwestionariusza, porównywalnego ze stosowanym w latach ubiegłych (nauczycielom zadano kilka dodatkowych pytań związanych z ich pracą). Cele poznawcze badania, założenia dotyczące doboru próby, a także narzędzie badawcze przygotowano w Instytucie Książki i Czytelnictwa Biblioteki Narodowej, zaś realizację badania w terenie wykonała firma Kantar Public.

RAPORT

%d bloggers like this: