Pragnienie autentycznej empatii | Aleksandra Borowiec, Empatajzer

Aleksandra Borowiec w swojej profetycznej wizji zawartej w „Empatajzerze” obrazuje świat, w którym bunt jest ważniejszy od przetrwania jednostki, a wola samostanowienia wygrywa z konformizmem – pisze Małgorzata Żebrowska. Ten świat wydaje się coraz bliższy, a nasze pojedyncze wybory będą w nim stanowiły podstawę całościowej oceny tego, kim jesteśmy. Trudna to lektura, zwłaszcza obecnie. Tym … Czytaj dalej Pragnienie autentycznej empatii | Aleksandra Borowiec, Empatajzer