Przybysz | Maciej Płaza, Golem

Powołując do życia postać niemożliwą, zlepioną w jedno z co najmniej trzech archetypicznych czy magicznych figur, Maciej Płaza znajduje klucz do opowiedzenia nam o równie dojmująco niemożliwym świecie: tyleż zanurzonym w historycznej prawdzie, ile bezpowrotnie nieistniejącym – o „Golemie” pisze Przemysław Poznański.   Już samym tytułem swojej powieści Płaza wpisuje się w tradycję tak bogatą … Czytaj dalej Przybysz | Maciej Płaza, Golem