Architekt monumentalny | Agustín Ferrer Casas, Mies

Czy można historię życia wielkiego wizjonera przedstawić na kilkuset barwnych planszach? Takiego zadania, zadania opowiedzenia historii życia i dokonań Ludwiga Miesa van der Rohe podjął się Agustín Ferrer Casas i owocem tego jest powieść graficzna „Mies. Skomplikowane życie architekta minimalisty” – pisze Jakub Hinc. Powieść graficzna rządzi się swoimi prawami. Tu, inaczej niż w prozie, … Czytaj dalej Architekt monumentalny | Agustín Ferrer Casas, Mies