Dokrawanie | Stanisław Lem, Solaris | #RokLema

Zderzając swoich bohaterów z tym co niepoznawalne, Stanisław Lem w istocie uświadamia im – a może nawet bardziej nam – że lęk przed innością wyrażamy podświadomą chęcią dokrawania wszystkiego co odmienne do naszych utartych wyobrażeń. O „Solaris” z okazji 100. rocznicy urodzin autora pisze Przemysław Poznański. „Jak możecie się porozumieć z oceanem, jeżeli nie potraficie … Czytaj dalej Dokrawanie | Stanisław Lem, Solaris | #RokLema