Księga pomordowanych. Księga ocalonych | Mitchell Zuckoff, 11 Września. Dzień, w którym zatrzymał się świat

To nie jest nowa historia. Wszystkie opisane tu wydarzenia zostały już przez ostatnie dwadzieścia lat dokładnie zbadane. Zebrano na ten temat wiele świadectw, a Kongres przygotował kilka raportów. „11 września. Dzień, w którym zatrzymał się świat” nie jest więc pierwszym opracowaniem tego, co wydarzyło się owego pamiętnego dnia 2001 roku, ale przypomnieniem, że silniejsze od … Czytaj dalej Księga pomordowanych. Księga ocalonych | Mitchell Zuckoff, 11 Września. Dzień, w którym zatrzymał się świat