Robert Ostaszewski: Nieukarane zło powraca | Rozmawia Przemysław Poznański

– Możesz uznać to za tanią mistykę, ale moim zdaniem jest zło, które jeśli nie zostaje w jakikolwiek sposób ukarane, rozliczone, to gdzieś tam w przestrzeni wciąż istnieje i odciska piętno na kolejnych pokoleniach, kolejnych ludziach, którzy w ten lub inny sposób z tego nierozliczonego zła korzystają. I o tym między innymi jest ta książka … Czytaj dalej Robert Ostaszewski: Nieukarane zło powraca | Rozmawia Przemysław Poznański