Przeskoczyć estetykę | Spotkanie z Ryszardem Grzybem, malarzem i poetą

Jest pewna płaszczyzna wyobraźni człowieka, z której rodzą się zarówno obrazy jako fakty malarskie, jak i obrazy jako pewien akt poetycki – mówił malarz i poeta Ryszard Grzyb podczas zakończenia jego najnowszej wystawy w galerii Propaganda. Ryszard Grzyb nie tylko tworzy obrazy oraz wiersze, ale łączy poezję ze swoim malarstwem, nadając obrazom tytuły, które na … Czytaj dalej Przeskoczyć estetykę | Spotkanie z Ryszardem Grzybem, malarzem i poetą