Oczyszczenie | Konrad Oprzędek, Łaskoci

Konrad Oprzędek w książce „Łaskoci” stara się zdiagnozować napęczniały od frustracji, niepojmowania, niepogodzenia się z rzeczywistością, obraz społeczności niezdolnej do włączenia się w główny nurt zdarzeń, a może nie tyle niezdolnej, co wyłączonej, wykluczonej i wyobcowanej. Społeczności czekającej na… nowy porządek. Duszne, parne lato. W zamachu terrorystycznym w Pizie ginie dwóch braci Łukasz i Tomasz. … Czytaj dalej Oczyszczenie | Konrad Oprzędek, Łaskoci